Gids: Kabelcamera
Gids: Batterijcamera

Kabelcamera

CONTINU OPNEMEN


1 Op de startpagina van de camera klikt u op het potloodje rechts bovenaan.

guide screenshot

2 Klik op "Storage Settings"

guide screenshot

3 Als het de eerste keer is dat u de SD kaart gebruikt, moet u op "Format" en daarna op "Confirm" drukken. Wacht tot de camera de kaart heeft geformatteerd (dit kan enkele minuten duren).

guide screenshot

4 Controleer of "Local Recording" is ingeschakeld. Wanneer de witte cirkel rechts staat en de rest blauw is, is deze ingeschakeld (zie afbeelding hieronder).

guide screenshot

5 Hierna drukt u op "Recording Mode" en kiest "Non-stop".

guide screenshot

6 Nu neemt de camera continu op en zullen de oudste data pas worden gewist als de SD kaart vol is.

OPNAME BIJ BEWEGING


1 1 Volg eerst de handleiding voor continu opnemen, dat wil zeggen punt 1-4 hierboven.

2 Hierna drukt u op "Recording Mode" en kiest "Event Recording".

guide screenshot

3 erug in menu "Settings" kiest u "Detection Alarm Settings".

guide screenshot

4 Hier schakelt u "Motion Detection Alarm" in.

guide screenshot

5 De gevoeligheid kan ook onder "Alarm Sensitivity Level" worden gewijzigd.

GEPLANDE OPNAME (IS MOGELIJK BIJ ZOWEL CONTINU OPNEMEN ALS OPNAME BIJ BEWEGING)


1 Nadat u continu opnemen of opnemen bij beweging heeft ingeschakeld, gaat u hier verder.

2 In "Storage Settings" drukt u op "Schedule"

guide screenshot

3 Daarna drukt u op "Add" om een timer voor het opnemen toe te voegen.

guide screenshot

4 Bovenaan kiest u het tijdstip waarop u het opnemen wilt laten beginnen.

guide screenshot

5 Als u "Notification" inschakelt, ontvangt u een pushbericht wanneer de timer het opnemen laat beginnen.

6 Onderaan kiest u wat de timer moet doen. Als u "On" kiest, zal de timer de opname activeren, en kiest u "Off" zal de timer de opname deactiveren.

7 Onder "Repeat" kunt u kiezen of de timer de taak meerdere dagen per week moet herhalen.

guide screenshot

8 Klik nu op "Save" rechts bovenaan om de timer op te slaan.

9 Daarna kunt u meer timers aanmaken door op "Add Schedule" onderaan te drukken.

guide screenshot

10 Vergeet niet om zowel een timer voor het activeren als het deactiveren van de opname aan te maken.

11 Timers kunnen worden geactiveerd of gedeactiveerd door op het schuifknopje rechts van de betreffende timer te drukken.

Opnemen op camera met batterijvoeding

Opnames maken van bewegingsdetectie

Met een camera met batterijvoeding neemt u automatisch beelden op wanneer een beweging de bewegingssensor activeert. Als de SD-kaart vol is, overschrijft de camera eerst de oudste opnames.

1 Klik op het startscherm van de camera op de drie stippen in de rechterbovenhoek.

guide screenshot

2 Als het de eerste keer is dat u de SD kaart gebruikt, moet u op "Format" en daarna op "Confirm" drukken. Wacht tot de camera de kaart heeft geformatteerd (dit kan enkele minuten duren).

guide screenshot guide screenshot

3 Selecteer "PIR" in het menu "Instellingen". Dit is de functie voor bewegingsdetectie. Als "Uit" is geselecteerd, zal de camera geen opnames maken of meldingen geven wanneer er beweging is. Als "Laag" is geselecteerd, zal de camera met een lage gevoeligheid voor bewegingen opnames maken wanneer er beweging is en meldingen geven. Als "Hoog" is geselecteerd, zal de camera met een hoge gevoeligheid voor bewegingen opnames maken wanneer er beweging is en meldingen geven.

guide screenshot guide screenshot

4 In het menu "Instellingen" kan ook "Instellingen detectiealarm" worden geselecteerd. Hier kunt u een menselijk filter activeren of deactiveren. Door de instelling "Filtering menselijk lichaam" te activeren, wordt de camera minder gevoelig voor bewegingen die geen menselijke vorm hebben. Dit is handig als u bijvoorbeeld geen beelden wilt van dieren die door de tuin rennen.

guide screenshot guide screenshot