Download De App

1 In de App Store of Google Play zoekt u naar “Smart life - Smart Living”. U kunt ook een van de QR-codes hier scannen.

guide screenshot

Hoe GUARDIAN 4G in te stellen

1Plaats uw SIM-kaart in de NEXSMART GUARDIAN 4G GATEWAY.

guide screenshot

2Sluit de stroomkabel aan op uw NEXSMART GUARDIAN 4G GATEWAY.

guide screenshot

3Zet uw NEXSMART GUARDIAN 4G GATEWAY aan door de schakelaar naar ON te verplaatsen.

guide screenshot

4 Houd de configuratieknop ingedrukt totdat de Wi-Fi-indicator langzaam knippert.

guide screenshot

5 Open de SmartLife-app.

guide screenshot

6 Wanneer uw nieuwe GUARDIAN 4G op het scherm verschijnt, drukt u op de kleine "+" naast de sensor.

7 Gelukt!

guide screenshot guide screenshot

Hoe een Deur-/Raamsensor te koppelen

1 Klik op “Accessories”.

guide screenshot

2 Klik op "+" in de rechterhoek.

guide screenshot guide screenshot

3 Verwijder de kunststof strip van de sensor.

guide screenshot

4 Activeer de geselecteerde sensor.

guide screenshot

5 Er zullen dan twee korte pieptonen te horen zijn die aangeven dat uw sensor correct met de GUARDIAN 4G is gekoppeld.

6 Gelukt!

guide screenshot

Hoe een kleine bewegingssensor te koppelen

1 Klik op “Accessories”.

guide screenshot

2 Klik op "+" in de rechterhoek.

guide screenshot guide screenshot

3 Gebruik een "Pinhulp" om de KLEINE BEWEGINGSDETECTOR juist in te stellen, en dat is "ON en TEST".

guide screenshot

4 Activeer de geselecteerde sensor.

guide screenshot

5 Er zullen dan twee korte pieptonen te horen zijn, die aangeven dat uw sensor correct gekoppeld is met GUARDIAN 4G.

6 Gelukt!

guide screenshot

Hoe een grote bewegingssensor te koppelen

1 Klik op “Accessories”.

guide screenshot

2 Klik op "+" in de rechterhoek.

guide screenshot guide screenshot

3 Gebruik een "Pinhulp" om de GROTE BEWEGINGSDETECTOR juist in te stellen, en dat is op "ON" (Door de splitser naar boven te duwen).

4 Activeer de geselecteerde sensor.

guide screenshot

5 Er zullen dan twee korte pieptonen te horen zijn, die aangeven dat uw sensor correct gekoppeld is met GUARDIAN 4G.

6 Gelukt!

guide screenshot

Hoe een Afstandsbediening te koppelen

1 Klik op “Accessories”.

guide screenshot

2 Klik op "+" in de rechterhoek.

guide screenshot guide screenshot

3 Activeer de geselecteerde sensor.

guide screenshot

4 Er zullen dan twee korte pieptonen te horen zijn die aangeven dat uw sensor correct met de GUARDIAN 4G is gekoppeld.

5 Gelukt!

guide screenshot

Hoe een Binnensirene te koppelen

1 Zet het ALARMSIGNAAL aan door de pin op "ON" te in te stellen.

guide screenshot

2 Sluit het ALARM aan op een stopcontact.

guide screenshot

3 Druk 3 keer op de ronde knop, u hoort een pieptoon van de SIREN en de LED-ring van de SIREN licht rood op.

guide screenshot guide screenshot

4 Druk vervolgens op de knop met het muziekpictogram op uw GUARDIAN 4G GATEWAY en houd deze 3-5 seconden ingedrukt totdat de GATEWAY begint op te lichten.

5 Druk dan op de SOS-knop in je smart life app!

6 Gelukt!

guide screenshot guide screenshot

Hoe Shell Protection voor GUARDIAN 4G in te stellen

Loop door de gebruikersinstellingen en interfacemenu's voor GUARDIAN 4G